Landbouw Innovatie Campus

De boer van morgen is innovatief, duurzaam, heeft oog voor buurt en buren, en verdient een goed belegde boterham. Omdat hij behalve de markt ook de consument snapt. Dat is wat we willen in Brabant. Een flinke uitdaging, die vraagt om een andere aanpak dan we gewend zijn. Grensverleggend, creatief én realistisch.


samenvatting van de tweede publieke sessie

De Landbouw Innovatie Campus helpt boeren de weg naar morgen te vinden. En nodigt boeren nadrukkelijk uit samen die toekomst nieuwe inhoud en vorm te geven. Want voor de agrofood geldt: we leven niet in een tijdperk van verandering maar in een veranderend tijdperk. Een omslag die dwingt tot het vinden van nieuwe oplossingen:  voor bulk en niche, op het gebied van financiering en marketing, voor boeren die zowel omgevings- als klantbewust zijn. Zo ontstaat de benodigde vernieuwing in de sector, samen met boeren die onderscheid, kwaliteit en duurzaamheid vanzelfsprekend vinden.

Vernieuwen met design thinking

Decennialang heeft de agrarische sector zich gericht op het efficiënt produceren van voldoende en gezond voedsel, met een enorme productieverhoging en relatieve prijsverlaging tot gevolg. Maar voor de actuele vragen over transparantie, vraaggestuurde productie, diversificatie in kwaliteit, bodem- en natuurbeheer en andere inrichtingen van ketens is schaalvergroting vaak niet het (enige) antwoord. Daarom wordt het tijd fundamenteel anders naar vraagstukken te kijken

Wij doen dat met design thinking (ontwerpdenken). Niet de systemen zijn daarin leidend, maar het dagelijks leven van de mensen om wie het gaat staat centraal. Nieuwe ideeën worden ontwikkeld in cocreatie tussen producenten, consumenten en andere betrokkenen. Er is ruimte voor experiment. Gedurende dit proces dagen wij dan ook steeds meer mensen (doelgroepen) uit, om samen met ons aan de slag te gaan.

lic

Design thinking is meer dan een brainstorm; het is een stapsgewijze aanpak naar oplossingen en ideeën die anders buiten het zichtveld zouden blijven. Hierbij worden we begeleid door ervaren design thinkers. Zij maken ons vertrouwd met de aanpak, bewaken de kwaliteit van de stappen in het ontwerpproces en stimuleren ons buiten bestaande kaders te denken.

Qoute
Qoute

Waar richten we ons op

Juni – juli 2016: Met boeren, een gedeputeerde, een business developer, een trendanalist, een transitieadviseur en twee hoogleraren – allen in het dagelijks leven ook consument – kijken we naar de huidige stand van zaken binnen de agrofoodsector. Wat zijn de wereldtrends en welke economische, ecologische en culturele factoren hebben invloed op de vragen waarmee wij worstelen. Twee thema’s springen eruit:

  • Producent (boer) en consument hebben nauwelijks contact met elkaar
    Waarom is dat contact verdwenen? En wat gebeurt er als ze elkaar wel weer zouden zien of spreken?
  • De betekenis van de agrofoodsector is groter dan alleen voedselproductie
    Wat raakt Brabant kwijt als de boeren verdwijnen? Wat doet dat met een samenleving, waar ook kerk en (buurt)vereniging steeds meer aan belang verliezen? Welke waarden verliezen we?
Qoute
Qoute
Qoute
Qoute

Het vraagstuk goed begrijpen

Rond deze twee thema’s duiken we met verschillende boeren, consumenten, experts en designers de diepte in. We wisselen ervaringen uit, we delen inzichten met elkaar en we spitten de vragen om. Niet om snelle oplossingen te vinden, maar om de vraagstukken beter te begrijpen. Belangrijk hierbij is dat we kijken vanuit zowel de boer (producent), de consument en de (mogelijke) verbinding tussen deze twee. We focussen ons hierbij niet alleen op bestaande oplossingen, maar ook op nieuwe perspectieven en barrières die dit tegen kunnen houden.

Qoute
Qoute
Qoute
Qoute
Qoute
Qoute

De boer op

Cruciaal bij design thinking is dat je niet bezwijkt voor de snelle oplossing. Belangrijker is dat je de doelgroep achter het vraagstuk echt begrijpt. Dus niet alleen oog hebben voor feiten, cijfers en de huidige systemen, maar juist ook volle aandacht voor drijfveren, intrinsieke motivatie en frustratie. Hiervoor moet je letterlijk de boer op.

Augustus-september 2016: We organiseren een zogenaamde minor, een onderzoeksperiode waarin studenten zich verdiepen in een onderwerp en met voorstellen komen. Studenten van de (agrarische) HAS Hogeschool in Den Bosch en de Design Academy Eindhoven (DAE) gaan in gemengde teams bij vijftien boeren op zoek naar hun beweegredenen, prikkels en teleurstellingen.
Binnen de teams leren de studenten van de DAE mensgericht te kijken en te luisteren. Ze zijn zich bovendien heel goed bewust dat de setting waarin je met iemand praat, veel invloed heeft op de inzichten die je ophaalt. De HAS-studenten kennen juist het boerenleven en de sector van binnenuit. Als boerenzoon of –dochter, of in opleiding tot een baan in de agrofoodketen.

De oogst van de vijftien interviews: veel verwondering en tal van verhalen en inzichten die we kunnen vertalen naar paradoxen, schijnbare tegenstelingen die beschrijven welke mechanismen problemen in stand houden en waardoor diezelfde problemen onoplosbaar lijken. Zo sterk dat we het er eigenlijk liever niet over hebben. Toch is het scherp krijgen van paradoxen belangrijk. Omdat daarin de angel van het probleem zit.

Qoute
Qoute
Qoute
Qoute

Eerste publieke bijeenkomst

Oktober – december 2016: In de inspirerende omgeving van de Dutch Design Week presenteren we de inzichten tot op dat moment. De aanwezigen, naast boeren en consumenten ook vertegenwoordigers van ketenpartijen, provinciale volksvertegenwoordigers en media, zetten hun tanden in de paradoxen. Onder begeleiding van studenten wordt zo nog meer onderzoeksmateriaal verzameld om tot nieuwe manieren van kijken naar de problemen in de agrofoodsector te komen.

Nieuwe manieren van kijken

De studenten van de Design Academy Eindhoven hebben met behulp van de input van de eerste publieke sessie hun onderzoeken deels afgerond en nieuwe manieren van kijken ontwikkeld voor de agrofoodsector in Brabant. Een proces waarbij we ook de deelnemers van het eerste uur weer hebben betrokken. Tijdens deze fase hebben de studenten hun nieuwe manieren van kijken op 20 januari gepresenteerd aan Provinciale Staten en op 2 februari aan onze andere partners tijdens een tweede publieke sessie in het Werkwarenhuis de Heus, in Den Bosch. Heeft u deze gemist? Hieronder vindt u een korte samenvatting van deze nieuwe manieren van kijken.

Less for more

“Our performance wishes to empower people: we do not see change of our food system only as necessity, but as a will. It is a mind shift that will move our way of talking about food, of buying food and of consuming food, for the more pleasurable.
Two groups of people have different experience of eating a carrot, under the watch of the audience. The first group’s experience resemble the one we have in nowadays society: plenty of food and boredom. Food being commodity. If we take the example of the auction clock for food : it gets from high to low ; meaning : to how low can you get? That is the first experience : more more! for less.
The second group is guided to a fully conscious eating of a single carrot, and the awareness of all senses. Food there is pleasurable, takes meaning and can be source of pride. It resemble the art auction clock : how much can you spent on it? How valuable does it get?

Taking the carrot as an example, we wish to make people realize that Less can be More.
Maak Brabant Geworteld!”
Co-written by Bich Tran, Fides Lapidaire, Cecile Espinasse and Friso Wiersma

Food for thought

A comic stand-up performance about what we eat and why we should(n’t). It focuses on meat, poultry and fishing industry, where a large part of greenhouse gases is produced, ecosystems manipulated for farmlands, unhealthy food with side-effects (immunization to anti-biotics) cruel animal treatment, spread of viruses and bacteria among the animal, as well as human population.
The main issue is that, even when we know the facts, we act irrationally, jumpy and partisan on the subject of meat consumption. Desensitized to animal cruelty, driven by profit, manliness.
The show concludes with pointing out the historical and global significance of our mass consumption of meat and why it should be taken seriously in the matter of climate change, health hazard and animal rights.
Co-written by Guntra Laivacuma and Hermes Ahmadi

Forced local

Wij hebben gekeken naar hoe de boeren en consumenten industrie nu werkt en hoe wij die graag anders zouden willen zien. Hiervoor kwamen wij met een voorbeeld van 3 vergrotende stappen die leidden tot een wereld waarin weer lokaal verbouwd en geconsumeerd word. Wij willen de SRV man terug brengen maar dan in een ander jasje. Dit zou de SVM ( super vers man) zijn die rechtstreeks met zijn bus de lokale producten op de boerderijen ophaalt en ze rond brengt aan de omliggende dorpen en steden. Daarnaast een campagne starten om de trots voor onze eigen grond weer te voelen. Ons opnieuw bewust maken van hoeveel wij kunnen verbouwen op onze Noord Brabantse grond en hier weer maximaal gebruik van maken. We willen ook de boeren bekender maken. De mensen die de kennis en grond bezitten waarmee ze waarmee wij gevoed worden zouden wij allemaal moeten kennen. Weer weten waar onze voeding vandaan komt door alles dus veel lokaler te houden. Het laatste voorstel is om echt per provincie te gaan verbouwen en in en export te stoppen. Zo word er in elke provincie gevarieerd verbouwd en krijgt iedereen een bepaalde hoeveelheid voedsel zodat de boer en consument tevreden zullen blijven. Dit zijn mogelijke manieren om een beter systeem te creëren maar we hopen vooral andere in deze richting te inspireren zodat er met deze mindset concrete en realistische ideeën bedacht zullen worden waar Provincie Noord- Brabant echt mee aan de slag kan.

Wat wij ons afvragen : Wat als voedsel limieten kent?
Zouden we het dan niet meer gaan waarderen?
Zouden we er weer meer voor willen betalen?
Zouden we gezonder worden?
Zou het druk afhalen van het eco systeem?
Zou het druk afhalen van de boeren?
Zou het kwaliteit boven kwantiteit zetten?
Co-written by Maarten de bruijne, Bloeme Groenewold and Tara Hoorweg

Mascotte Pesty

De afstand tussen de boer en de consument is groot geworden. Dat zie je niet alleen bij stadsbewoners. Ook in agrarische gemeenschappen komen burgers weinig meer bij de boer over de vloer. Dit leidt tot een afnemende kennis en afnemend begrip van het productieproces. En dus ook tot minder input van consumenten op het productieproces van boeren. We zien enerzijds het verlangen om de consument weer op de boerderij te halen. Anderzijds zien we dat boeren ervaren dat ze vanuit de dorpsgemeenschap worden benaderd vanuit vooroordelen over stank, pesticide, gezondheidsrisico’s en dergelijk. Deze mascotte ‘Pesty’ gaat het gesprek aan.
Co-written by Alexander Gehlen, Puck van Iersel and Janne Schimmel


samenvatting van de tweede publieke sessie

De volgende stap, testen van ideeën, wordt vanaf maart 2017 ontwikkeld. Houd de website in de gaten om het proces te blijven volgen.