Op het platteland schuurt het geregeld (en steeds vaker) tussen boer en burger. En vooroordelen zijn inmiddels zo hardnekkig dat ze alleen maar verder van elkaar vervreemden. Welke slimme oplossingen zijn te bedenken die beide weer tot elkaar brengen?

 

boerin

In een gesprek tussen ontwerper Manon van Hoeckel en Ton Hermanussen van Omgevingsdienst Brabant kwam naar voren dat het belangrijk is om niet alleen de boer zelf, maar ook zijn partner te betrekken in gesprekken over en met de omgeving. Die heeft namelijk andere belangen bij de buurt, zoals het doen van boodschappen, de kinderen van en naar school brengen… #LICBrabant

meeting-in-the-middle

Veel gesprekken tussen de boer en de buurt over ontwikkelingen binnen het bedrijf vinden plaats op kantoor of in een afgehuurd zaaltje. Wat zou er gebeuren als je in het midden afspreekt, precies op de grenzen tussen buurtgenoten en de boer? Op neutraal terrein, maar toch in de omgeving waarin de vraagstukken zich afspelen. #LICBrabant

tool_meetlat

Boeren praten vaak in vaktermen. Bij Manon van Hoeckel zorgde dat juist voor onduidelijkheid en afstand. Wat is een luchtwasser? Wat is de BZV? Een geuremissierapport? En wat betekent het voor de omgeving als een boer wil uitbreiden met een aantal hectare grond? Voor een buitenstaander is het soms moeilijk om daar een voorstelling van te maken. Zouden we tools kunnen bedenken waarmee we het verhaal van de boer inzichtelijker kunnen maken voor buurtbewoners, en andersom? #LICBrabant

voetbalveld

Vroeger had bijna iedereen in Brabant wel een familielid met, of die werkzaam binnen, een boerenbedrijf. Nu steeds meer mensen van buitenaf in het buitengebied komen wonen, verwaterd die hechte band. Daarom is het goed om op zoek te gaan naar nieuwe relaties tussen de boer en zijn omgeving. Hoe kunnen we er voor zorgen dat het boerenerf weer bekend terrein wordt en buurtgenoten niet nog verder van de boer vervreemd raken? #LICBrabant

tool_poepvlag

Varkensboerderijen zijn steeds meer gesloten. Tegenwoordig lopen buurtbewoners niet zo makkelijk meer de stal binnen. Hoe zouden boeren meer kunnen communiceren en laten zien wat er in het bedrijf gebeurd? Wanneer ze de gierput openen, of wanneer er extra vrachtverkeer rijdt bijvoorbeeld? Of wanneer ze een certificaat hebben behaald. #LICBrabant